سرویس استعلام برخط افراد تحت پوشش کمیته امداد در اختیار همکاران قضایی قرار گرفت

سرویس استعلام برخط افراد تحت پوشش کمیته امداد در اختیار همکاران قضایی قرار گرفت
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت: در حال حاضر سرویس استعلام برخط افراد تحت پوشش کمیته امداد در اختیار همکاران قضایی قرار گرفته است و از این پس همکاران قضایی می‌توانند به صورت برخط، سریع و دقیق، استعلامات قضایی در خصوص این افراد را انجام دهند.  کاظمی‌فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در جریان جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه هوشمند‌سازی را راه برون‌رفت بسیاری از مشکلات نظیر کاهش حجم کاری قضات، حفظ کرامت ارباب رجوع، کاهش هزینه‌ها و بهبود فرآیند‌های دادرسی عنوان کرد. وی با بیان اینکه در یکی از بند‌های ماده ۱۱۷ برنامه ششم توسعه از قوه قضاییه خواسته شده که زمینه استعلامات الکترونیک را فراهم کند، گفت: در حال حاضر سرویس استعلام برخط افراد تحت پوشش کمیته امداد در اختیار همکاران قضایی قرار گرفته است و از این پس همکاران قضایی می‌توانند به صورت برخط، سریع و دقیق، استعلامات قضایی در خصوص این افراد را انجام دهند. رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه افزود: از ایبن پس قضات با استفاده از سرویس استعلام آنلاین افراد تحت پوشش کمیته امداد می‌توانند در زمینه‌های تشخیص معافیت از پرداخت هزینه‌های دادرسی در پرداخت محکوم‌به استفاده کنند.   انتهای پیام/