عایق صداگیری صوتی حرارتی پشت رودری …دستگاه پر کن بسته بندی پودر و گرانولآموزش تخصصی ترومپت و سایدرامدستگاه بسته بندی

ورود شرکت‌های امنیتی جدید آمریکا به پایگاه هوایی عین الاسد در عراق
یک منبع امنیتی عراق ‌از ورود شرکت‌های امنیتی جدید آمریکا به پایگاه هوایی عین الاسد در غرب استان الانبار خبر داد. به گزارش ایلنا به نقل از المعلومه، یک منبع امنیتی عراق روز گذشته -سه‌شنبه- از ورود شرکت‌های امنیتی جدید آمریکا به پایگاه هوایی عین الاسد در غرب استان الانبار خبر داد. این منبع امنیتی گفت: «پایگاه هوایی عین الاسد در منطقه ‌البغدادی‌ در شهرستان «هیت» در غرب استان الانبار شاهد ورود تعدادی از شرکت‌های امنیتی جدید از طریق هواپیمای ویژه بوده است.» وی با بیان اینکه فرماندهان امنیتی عراق که در ساختمان این پایگاه مستقر هستند، اطلاعاتی از ورود این شرکت‌ها ندارند، توضیح داد: «این اقدام به دنبال طرح خروج نیروهای آمریکایی از برخی استان ها به پایگاه هوایی عین الاسد صورت گرفته است.» نیروهای آمریکایی از شرکت‌های امنیتی برای انتقال تجهیزات جنگی خود از استان‌های مختلف و کشورهای همسایه کمک می‌گیرند.