اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

نصب مجسمه کالدر در موزه هنرهای معاصر