فروش مخزن آب و تانکر و منبع پلی …بهترین اموزشگاه زبان ایتالیایی …کلاس زبان ایتالیایی شرق تهرانفروش ویلا در شمال متل قو | محمود …

یارانه نقدی۴۵ هزار تومانی سال ۱۴۰۰ دوبرابر می‌شود
سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت: طبق مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ یارانه نقدی، سال آینده دو برابر خواهد شد. به گزارش ایلنا، رحیم زارع امروز در نشست خبری با خبرنگاران، گفت: بر اساس مصوبه امروز کمیسیون تلفیق بودجه برای هر فرد مبلغ ۹۱ هزار تومان یارانه نقدی در بودجه سال ۱۴۰۰ در نظر گرفته شده و مبلغ ۴۵ هزار تومان یارانه دو برابر شده است. وی اظهار داشت: سازمان هدفمندی یارانه‌ها را مکلف کردیم نسبت به ثبت نام (یارانه و یارانه معیشتی و سایر یارانه‌ها) افرادی که نام‌نویسی نداشتند یا منصرف شدند، حقشان است که در لیست دریافت یارانه بگیران لحاظ شوند. سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت: ۳۳ هزار میلیارد تومان در اختیار بانک مرکزی برای ارز دارو و ۳۲ هزار میلیارد تومان هم بخش یارانه تولید و مبلغ ۱۸ هزار میلیارد تومان برای مناطق محروم اختصاص یافت. جدول مصارف تبصره ۱۴ طبق نظر کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰: