اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

چرا امتیاز ویژه استخدام برای پرستاران دوران کرونا درنظر گرفته نمی‌شود؟