صحبت‌های سرآسیایی در نشست خبری پیش از بازی با پیکان (ویدیو)

صحبت‌های سرآسیایی در نشست خبری پیش از بازی با پیکان (ویدیو)