نمایندگی فروش و تعمیرات کانن مرکز …عایق صداگیری صوتی حرارتی پشت رودری …داروخانه اینترنتی داروبیارنیروی خدماتی و کمک انباردار

فرشاد فرجی در حال مذاکره برای دریافت رضایتنامه به مقصد پرسپولیس
مدافع میانی شهرخودرو در حال مذاکره با مدیران این تیم برای صدور رضایتنامه است تا بتواند شرایط انتقال به پرسپولیس را فراهم سازد. به گزارش خبرنگار ایلنا، فرشاد فرجی که در ابتدای فصل نیز موردتوجه پرسپولیس قرار داشت، اکنون با توجه به شرط باشگاه شهرخودرو برای صدور رضایتنامه با دریافت مبلغ 3 میلیارد تومان، در حال مذاکره با مدیران این تیم مشهدی برای پرداخت این مبلغ از هزینه شخصی و دریافت رضایتنامه اش است. گفته می‌شود از دقایقی پیش جلسه میان فرشاد فرجی و مدیران باشگاه شهرخودرو در مشهد در حال پیگیری است و در صورتی که طرفین به نتیجه لازم در این رابطه دست یابند، او با دریافت رضایتنامه راهی تهران خواهد شد تا پای میز مذاکره با پرسپولیس بنشیند.