دعوت به همکاری(فروش دیجیتالی)فروش بالابر نفریسرور اچ پی HP DL360 G7 8SFF جدیدکنترل از راه دور وسایل برقی با …

چرا در فیش های حقوقی بازنشستگان تامین اجتماعی اثری از همسان سازی و افزایش مزایای مزدی نیست؟!
کارگران بازنشسته می گویند: فیش های حقوقی که صادر شده مشابه ماه قبل است. جمعی از بازنشستگان تامین اجتماعی در تماس با خبرنگار ایلنا از فیش های حقوقی صادر شده برای مردادماه انتقاد کردند. به گفته این کارگران، در فیش های حقوقی صادره که قابل دستیابی و رویت است، نشانی از همسان سازی و افزایش مزایای مزدیِ وعده داده شده نیست؛ فیش های مردادماه دقیقاً مشابه ماه قبل یعنی تیرماه است این در حالیست که مسئولان تامین اجتماعی وعده داده بودند با اجرای همسان سازی و افزایش مزایای مزدی، دریافتی بازنشستگان کارگری در مردادماه افزایش خواهد یافت. بازنشستگان که انتظار حدود ششصد تا هفتصد هزار تومان افزایش در فیش های حقوقی مردادماه را داشتند، حالا از صدور فیش ها انتقاد می کنند و می گویند: چرا تامین اجتماعی تا این لحظه به قرارها و وعده ها عمل نکرده است؟! صدور فیش ها بدون اعمال تغییرات افزایشی، موجب نگرانی بازنشستگان کارگری شده است؛ این بازنشستگان پنج ماه تمام انتظار کشیده اند تا مستمری آنها افزایش یابد و با اجرای همسان سازی و افزایش مزایایی مانند حق مسکن و بن خواربار، به دو میلیون و هشتصد هزار تومانِ سایر بازنشستگان برسد.