تولید و چاپ بسته بندی مواد غذایی، …درآمد آسان اینترنتیچاپ جواد تراکت کارت ویزیت فاکتور …پرینتر چاپ کارت,پرینتر چاپ کارت …

جریمه میلیاردی برای مالک خودروی قاچاق در شیراز
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان فارس از جریمه مالک خودرو قاچاق خبر داد. به گزارش ایلنا، علی مبشری، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان فارس اظهار کرد: مامورین انتظامی شهرستان شیراز با مشکوک شدن به یک دستگاه خودروی سانتافه که در سطح شهر در حال تردد بود  اقدام به بررسی مدارک خودروی مذکور کردند. وی ادامه داد: مامورین طی بررسی های اولیه متوجه اشکلاتی در مدارک شد و برای بررسی های بیشتر خودرو توقیف و پرونده ای در تعزیرات حکومتی تشکیل شد. مبشری افزود: در تحقیقات و استعلامات شعبه چهارم تعزیرات حکومتی فارس مشخص شد پلاک نصب شده بر روی خودروی سانتافه متعلق به خودروی دیگری بوده و سانتافه مکشوفه به طور قاچاق و بدون پرداخت عوارض گمرکی وارد کشور شده است. مدیرکل تعزیرات حکومتی استان فارس اضافه کرد: نهایتا با تکمیل تحقیقات و محرز شدن تخلف، شعبه رسیدگی کننده حکم به ضبط خودرو و جریمه ۲۴ میلیارد ریالی مالک آن صادر کرد.