آموزش تخصصی موسیقی کودک در تهرانپارسطراحی و تولید سیستم های برودتی …آنزیم ترانس گلوتامیناز TG ، تی …آموزش آنلاین و حضوری زبان های خارجی …

مراکز درمانی تامین اجتماعی لرستان تقویت می‌شوند
در نشست مشترک معاون روابط کار وزارت کار و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با استاندار لرستان، موضوع تقویت مراکز درمانی تامین اجتماعی استان بررسی و پیگیری شد. به گزارش ایلنا به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی، در نشست مشترک معاون روابط کار وزارت کار و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با استاندار لرستان، عملیات ارتقای بیمارستان‌های تامین اجتماعی بروجرد و درود ظرف ۱۸ ماه آینده و ایجاد درمانگاه مستقل بیمارستان مورد توافق و موافقت سازمان تامین اجتماعی قرار گرفت.  ارتقای درمانگاه‌های تامین اجتماعی در دلفان و نورآباد و استقرار شعبه تامین اجتماعی در شهرستان چگنی از دیگر مصوبات این نشست بود.