اجاق گاز پروفیلیثبت شرکت تولید الکل و مواد ضد عفونیآموزشگاه زبان ترکی استانبولی در …برد الکترونیکی

برنامه‌های درسی جمعه ۹ آبان شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن
​جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش آموزان ابتدایی و متوسطه در روز جمعه ۹ آبان ماه ۹۹ از طریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن اعلام شد. به گزارش ایلنا به نقل از مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، برنامه مدرسه تلویزیونی ایران برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن در روزجمعه ۹ آبان ماه ۱۳۹۹ پخش می‌شود به شرح زیر است: شبکه ‌آموزش: ساعت ۷:۴۵تا ۸ آموزش درس تربیت‌بدنی فنی و حرفه ای و کاردانش: ساعت٨ تا ٨:٣٠ اسکلت سازی جلسه سوم رشته ساختمان پایه ۱۱ شاخه فنی و حرفه ای ساعت٨:٣٠ تا٩ دانش فنی پایه ادامه پودمان ۲ رشته ماشین ابزار پایه۱۰ شاخه فنی و حرفه ای ساعت ۹تا۹:۳۰ تاریخ هنر ایران ادامه هنر و تمدن هخامنشی رشته گرافیک پایه۱۰ شاخه فنی و حرفه ای پایه ابتدایی: ساعت۱۰:۳۰تا ١١ ریاضی و زندگی با محوریت پایه اول ساعت ١١ تا۱۱:۳۰ ریاضی و زندگی با محوریت پایه دوم ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲ریاضی زندگی با محوریت پایه سوم ساعت۱۲تا۱۲:۳۰ کار و فناوری پایه ششم ساعت۱۲:۳۰تا ۱۳اولیاء و معلمان مشکلات یادگیری دانش آموزان ساعت۱۳تا۱۳:۳۰ فارسی و نگارش (مقدماتی ) ویژه ناشنوایان متوسطه اول: ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵فرهنگ و هنر (طراحی ) پایه هفتم ساعت ١۵تا١۵:٣٠ فرهنگ و هنر طراحی تزئینات معماری پایه هشتم ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ فرهنگ و هنر ترکیب بندی حروف پایه نهم دوره آموزش مجازی متوسطه : ساعت ١۶تا ١۶:٣٠آموزش مجازی هوش های چند گانه متوسطه دوم : ساعت ١۶:٣٠ تا١٧ تفکر و سواد رسانه ای  درس انتخابی  مشترک تمام رشته ها ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ زمین شناسی پایه ۱۱ علوم تجربی و ریاضی فیزیک ساعت ١٧:٣٠ تا١٨ تاریخ معاصر پایه ۱۱ رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک شبکه چهار: ساعت۷:۳۰درس علوم وفنون ادبی۳پایه۱۲شته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی. ساعت۸درس فارسی۲پایه۱۱مشترک تمام رشته ها. ساعت۸:۳۰درس علوم وفنون ادبی ۲پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی. ساعت۱۰:۱۵درس تاریخ۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی . ساعت۱۰:۴۵درس نگارش ۱و۲پایه۱۰مشترک تمام رشته ها. ساعت۱۱:۱۵درس تاریخ۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی. ساعت۱۱:۴۵درس ریاضی آمار ۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم معارف اسلامی. ساعت۱۲:۱۵درس حسابان۱پایه۱۱رشته ریاضی فیریک. ساعت۱۲:۴۵درس فیزیک ۱پایه۱۰رشته ریاضی فیزیک. ساعت۱۳:۱۵درس ریاضی وآمار۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی. شبکه قرآن ومعارف: ساعت ۸ درس اصول وعقاید۱پایه۱۰رشته علوم ومعارف اسلامی . ساعت ۸:۳۰ درس دین وزندگی۲پایه۱۱رشته علوم ومعارف اسلامی. ساعت۱۵درس اصول وعقاید و زندگی۲پایه۱۱رشته علوم و معارف اسلامی ساعت۱۵:۳۰ درس اصول و عقاید۳رشته علوم ومعارف اسلامی.