ضرب‌العجل یکماهه اداره محیط زیست آذربایجان شرقی به مراکز درمانی
معاون نظارت و پایش اداره کل حفاظت محیط زیست استان آذربایجان شرقی از الزام مدیریت پسماندهای مراکز درمانی خصوصی، آزمایشگاه‌ها و مطب ها با تعیین تکلیف وضعیت پسماند آنها تا پایان آبان ماه سال جاری خبر داد.  به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان  آذربایجان شرقی، «رضا فدایی»، معاون نظارت و پایش اداره کل گفت: مدیریت اصولی پسماندهای عفونی و بیمارستانی به دلیل دارا بودن پتانسیل عفونت زایی و وجود زایدات خطرناک دارای اهمیت بسزایی است و عدم توجه به مدیریت و کنترل این نوع پسماندها در مراحل مختلف تولید ، ذخیره سازی، جمع آوری، حمل و نقل و دفع نهایی مشکلات متعدد زیست محیطی و مخاطرات بهداشتی را بدنبال دارد. فدایی گفت: با پیگیری های انجام شده و محوریت کارگروه مدیریت پسماند استان کلیه بیمارستان های استان دارای دستگاه بی خطرساز پسماندهای عفونی هستند که نظارت بر جمع آوری، حمل و بی خطرسازی پسماندهای عفونی مراکز درمانی ، مطب ها ، کلینیک ها و درمانگاهها و همچنین صحت عملکرد دستگاههای مذکور توسط این اداره کل و آزمایشگاههای معتمد محیط زیست بصورت مستمر مورد پایش قرار می گیرد. وی بر لزوم تعیین تکلیف مدیریت پسماندها ی مطب ها و آزمایشگاه ها تا پایان آبان ماه سال جاری تاکید نموده و اعلام کرد:با هماهنگی های بعمل آمده با دادستانی محترم استان  کلیه مطب ها و مراکز آزمایشگاهی  فاقد برنامه مدیریت اصولی  از طریق مراجع قضایی مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرد. فدایی بیان کرد: با توجه به قانون مدیریت پسماند و ضوابط پسماندهای پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی به عنوان ناظر مستقیم بر نحوه مدیریت پسماندهای پزشکی مراکز درمانی و بیمارستانی و مطب ها بوده و اداره کل حفاظت محیط زیست استان با توجه به ماده 23 قانون مدیریت پسماند به عنوان ناظر عالی است. معاون نظارت و پایش اداره کل حفاظت محیط زیست استان آذربایجان شرقی گفت: مدیریت پسماندهای عفونی و بیمارستانی به دلیل دارا بودن پتانسیل عفونت زایی و وجود زایدات خطرناک دارای اهمیت بسزایی است و عدم توجه به مدیریت و کنترل این نوع پسماندها در مراحل مختلف تولید ، ذخیره سازی، جمع آوری، حمل و نقل و دفع نهایی مشکلات متعددی را ایجاد می کند به طوری که پیامد آن، محیط زیست و سلامتی انسان را در معرض خطر جدی قرار می دهد. فدایی گفت: با پیگیری های انجام شده و محوریت کارگروه مدیریت پسماند استان کلیه بیمارستان های استان دارای دستگاه بی خطرساز پسماندهای عفونی هستند که نظارت بر جمع آوری، حمل و بی خطرسازی پسماندهای عفونی مراکز درمانی، مطب ها، کلینیک ها و درمانگاهها و همچنین صحت عملکرد دستگاههای مذکور توسط این اداره کل و آزمایشگاههای معتمد محیط زیست بصورت مستمر مورد پایش قرار می گیرد. وی در پایان با اشاره به اینکه اداره کل حفاظت محیط زیست استان مطابق ماده 23 قانون مدیریت پسماند  ناظر عالیست تاکید کرد: توجه به قانون مدیریت پسماند و ضوابط پسماندهای پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی به عنوان ناظر مستقیم بر نحوه مدیریت پسماندهای پزشکی مراکز درمانی و بیمارستانی و مطب ها است. انتهای پیام/