آموزش تخصصی گیتار در تهرانپارسدوزینگ پمپ .مترینگ پمپتعمیر مانیتوردوزینگ پمپ .مترینگ پمپ

آمریکا با داشتن بزرگترین زرادخانه اتمی قصدی برای پایان دادن به آزمایشات هسته‌ای ندارد
معاون نماینده دائم و سفیر کشورمان نزد سازمان ملل متحد گفت: آمریکا با داشتن بزرگترین زرادخانه هسته ای دنیا و به عنوان تنها کشور استفاده کننده از سلاح هسته ای نه تنها قصدی برای پایان دادن به آزمایشات هسته ای و پیوستن به معاهده منع جامع آزمایشات هسته ای ندارد، بلکه همچنان به نوسازی و تقویت زرادخانه خود پرداخته و در عین تهدید دیگران به توسل به سلاح هسته ای، آستانه توسل به سلاح هسته ای را نیز تنزل داده است به گزارش ایلنا، اسحاق آل حبیب، در سخنرانی خود در این نشست ضمن اشاره به اهمیت این روز بین المللی و  گرامیداشت قربانیان آزمایشات هسته‌ای و  حفاظت از محیط زیست، به انتقاد از نقش مخرب دولت امریکا در این زمینه پرداخت که با انجام ۱۰۵۴ آزمایش هسته ای بالاترین میزان آزمایشات را در مقایسه با دیگر کشورهای هسته ای انجام داده است. وی تاکید کرد که امریکا با داشتن بزرگترین زرادخانه هسته ای دنیا و به عنوان تنها کشور استفاده کننده از سلاح هسته ای نه تنها قصدی برای پایان دادن به آزمایشات هسته ای و پیوستن به معاهده منع جامع آزمایشات هسته ای ندارد، بلکه همچنان به نوسازی و تقویت زرادخانه خود پرداخته و در عین تهدید دیگران به توسل به سلاح هسته ای، آستانه توسل به سلاح هسته ای را نیز تنزل داده است. بعلاوه، این کشور با خروج از معاهدات بین المللی از جمله معاهده نیروهای هسته ای میان برد ضربه بزرگی بر روند خلع سلاح هسته ای وارد کرده است. آل حبیب همچنین افزود که متاسفانه در سطح منطقه ای نیز رژیم اسرائیل چنین نقش مخربی در خاورمیانه ایفا می کند وما می خواهیم جامعه بین المللی از فرصتهایی مثل این و همچنین دهمین کنفرانس بازنگری معاهده منع اشاعه سلاح های هسته ای برای واداشتن این رژیم جهت پیوستن بی قید شرط به معاهده مزبور و پذیرش نظارت آژانس بین المللی انرژی اتمی بر تاسیسات هسته ای آن استفاده کند. متاسفانه نقش مخرب این دو بازیگر، مانع تحقق خاورمیانه عاری از سلاح های کشتار جمعی شده است. نماینده کشورمان در پایان تاکید کرد که خلع سلاح هسته ای باید در صدر دستورکار نظام بین المللی باقی بماند و آزمایشات هسته ای به هر شکلی باید متوقف شود، زیرا این آزمایشات برخلاف روح و مفاد معاهده منع جامع آزمایشات هسته ای و بالاتر از آن تعهد صریح به خلع سلاح هسته ای طبق ماده ۶ ان پی تی می باشد.