اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

آیین‌نامه ارتقای اعضای هیات علمی نیازمند اصلاح و کارآمدسازی است
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی طی گزارشی، به بررسی و آسیب‌شناسی نظام ارتقاء اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها پرداخت و تصریح کرد: آیین‌نامه ارتقاء اعضای هیات علمی نیازمند اصلاح و کارآمدسازی است. به گزارش ایلنا، دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، طی گزارشی به بررسی و آسیب‌شناسی نظام ارتقای اعضای هیات علمی پرداخت. در این گزارش بسته پیشنهادی اصلاح و بازنگری آیین‌نامه ارتقاء اعضای هیئت علمی مورد توجه قرار گرفته است. در این گزارش تصریح شده است: نظام ارتقای اعضای هیات علمی علاوه بر آیین‌نامه ارتقا، فرایند و شیوه اجرایی ارتقای (کمیته‌های فرعی و هیات ممیزه) شامل عناصر دیگری است که به منظور اصلاح کژکارکردی‌های آن (مانند یکسان‌نگری به انواع دانشگاه‌ها، گروه‌ها و رشته‌های علمی، تسلط رویکرد کمّی بر کیفی، عدم تناسب در ارزشگذاری میان فعالیت‌ها و...)، باید با یکدیگر هم‌راستا باشند که ازجمله آنها می‌توان به مأموریت دانشگاه‌ها، نوع تأمین مالی دانشگاه‌ها، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی و... اشاره کرد. از این رو، در گزارشی با عنوان «الزامات کارآمدسازی نظام ارتقای اعضای هیات علمی» ابتدا به روندپژوهی و آسیب‌شناسی نظام ارتقا و همچنین مطالعه تطبیقی دانشگاه‌های منتخب در این خصوص پرداخته شد. در این گزارش که مبتنی بر گزارش اول است، ابتدا اقدامات لازم جهت همسوسازی تمامی عناصر مرتبط با نظام ارتقا توصیه شده و سپس اصلاحات پیشنهادی در آیین‌نامه ارتقا به تفکیک مواد چهار گانه (فعالیت‌های فرهنگی، تربیتی و اجتماعی، فعالیت‌های آموزشی، فعالیت‌های پژوهشی، فناوری و فعالیت‌های علمی - اجرایی) ارائه شده و در پایان نیز با توجه به ارتباط و سطح ورود نهادها به مسئله ارتقا، پیشنهادهایی در این زمینه به شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی ارائه شده است. همچنین در این گزارش با توجه به ارتباط این موضوع به کفایت علمی دانشجویان دکتری، پیشنهاد اصلاح آیین‌نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مطرح شده است. انتهای پیام/