اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

بررسی انطباقِ مصوبه‌ی دولت درباره حقوق بازنشستگان با قانون، از وظایف  هیأت تطبیق است