دیدار و گفت‌وگوی باقری و گروسی در مقر آژانس در وین

دیدار و گفت‌وگوی باقری و گروسی در مقر آژانس در وین