ویدیو: عکس یادگاری پدری با پیراهن بارسلونا پس از تمدید قرارداد