سلفون کشطراحی و ساخت تخصصی انواع قالب بادی …معاوضه خانه مسکونی دو طبقه با آپارتمانمرکز فروش انواع کاغذ دیواری ایرانی …

آگهی فروش یک واحد تجاری
شرکت تعاونی مصرف کارگران ریسندگی و بافندگی کاشان در نظر دارد نسبت به فروش یک واحد تجاری از ساختمان سراه میدان خود را اعم از عرصه واعیانی با کاربری تجاری مطابق با اسناد فروش واقع در خیابان شهید رجایی، تقاطع میر عماد را از طریق برگزاری مزایده اقدام نماید. شرکت تعاونی مصرف کارگران ریسندگی و بافندگی کاشان در نظر دارد نسبت به فروش یک واحد تجاری از ساختمان سراه میدان خود را اعم از عرصه واعیانی با کاربری تجاری مطابق با اسناد فروش واقع در خیابان شهید رجایی،ت قاطع میر عماد را از طریق برگزاری مزایده اقدام نماید. از کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی واجد شرایط دعوت می شود برای دریافت اسنادوکسب اطلاعات بیشتر به نشانی کاشان،میدان پانزده خرداد،طبقه فوقانی بانک توسعه تعاون مراجعه ویا با تلفن ۰۳۱۵۵۴۴۵۰۰۵ تماس بگیرند. مهلت شرکت در مزایده تا حداکثر 10 روز پس از تاریخ چاپ آگهی می باشد شرکت تعاونی مصرف کارگران ریسندگی و بافندگی کاشان