تعمیرات لوازم خانگیقالبسازی و پرسکاریفروش مواداولیه شیمیایی، پلیمری …فروش ویژه دستگاه تصفیه آب

ورود کارکنان پیمانکار به عسلویه تا ۲۲ فروردین ممنوع شد