اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

کتاب «دیدی بر مکتب ایرانی» منتشر شد
کتاب «دیدی بر مکتب ایرانی» با تاکید بر تعریف مکتب و جهان‌بینی ایرانی به بیان تاریخچه و نگرش‌های مختلف این دو بخش پرداخته است. به گزارش خبرنگار ایلنا، کتاب «دیدی بر مکتب ایرانی» نوشته محمد رسولی به همت انتشارات سمرقند با قیمت ۵۵ هزار تومان روانه بازار شد.  این کتاب در ۵ بخش به مکتب ایرانی و جهانبینی ایرانی می‌پردازد. چنانکه در فصل یک کلیات و تعاریفی از جهان‌بینی و مکتب تعریف شده و در بخش دوم به ماهیت و محتوای جهان‌بینی و منابع اصلی آن پرداخته است. بخش سوم نیز به جهان بینی انسانی ملت ایران پرداخته و روشن‌سازی جهان بینی و اقدامات منوچه ر و باورهای جهان بینی ایرانی را طرح کرده است. در بخش چهارم نیز بارزه‌های جهان‌بینی ایرانی مطرح شده و بخش پنجم نیز به مکتب ایرانر در اجرا پرداخته.  در بخشی از کتاب آمده است:  برای پی بردن و بررس ماهیت و محتوای مکتب ایرانی، باید در سرآغاز این بخش روشن شود که منابع بیان کننده محتوای مکتب ایرانی چیست؟  به نظر می‌رسد یکی از منابع اصلی شناخت مکتب ایرانی که باورها و اندیشه‌های مربوط به این مکتب در آن منابع دیده می‌شود متون اصیل ایرانی است. این متون شامل کتاب‌های معتبر و نیز سنگ نبشته‌ها و به طور کلی آثار نوشتاری و یا حکاکی شده است. بدیهی است که از مصادیق بارز این دسته از منابع باید از کتبی مثل شاهنامه، اوستا، بن دهشن و نیز در دوران تاریخ ایران نو می‌توان از دیوان شعرای بزرگ مثل خیام، منوچهری دامغانی، حافظ، سعدی و مولوی و… نام برد… در همین راستا می‌توان گفت که بخشی از جهان بینی ایرانی و مکتب ایرانی را می‌توان در دستورات دین‌های ایرانی یافت. بنابراین ادیان و کیش‌های ایرانی نیز گویای بخشی از جهان بینی ایرانی هستند. همچنان که فلسفه ایرانی نیز گویای بخشی از نگرش ایرانی را نشان می‌دهد. بیژن تلیانی انتهای پیام/