اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی اصلاح و ابلاغ شد
هیات وزیران در جلسه ۹ مرداد ۱۴۰۱ به منظور تأمین نظر سازمان بازرسی کل کشور و رفع مغایرت قانونی اعلام شده از سوی این سازمان در خصوص آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی، پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر اصلاح آیین‌نامه مذکور موافقت کرد. به گزارش ایلنا، به موجب اصلاح آیین‌نامه فوق، در مواردی که سپرده حُسن اجرای کار به صورت نقدی کسر می‌شود، وجه مذکور باید در دوره مورد اشاره در حساب سپرده کارفرما نزد خزانه نگهداری شود. همچنین در صورت عدم آزادسازی/ استرداد سپرده‌های حُسن اجرای کار مکسوره در قالب اوراق مالی اسلامی تا زمان سررسید، وجوه مربوط به آن در زمان سررسید باید به حساب سپرده کارفرما واریز شود. همچنین تا ۱۰۰ درصد مبلغ سپرده حسن اجرای کار در ازای ضمانت‌نامه‌های موضوع این آیین‌نامه که می‌تواند حداکثر ۵۰ درصد آن از تضمین مربوط به گواهی خالص مطالبات قطعی تأیید شده قراردادها از سوی دستگاه‌های اجرایی و ذی­حسابان مربوط برای همان دستگاه اجرایی باشد، به پیمانکار بازگردانده می‌شود و حسب مورد توسط کارفرما نگهداری و یا به حساب سپرده واریز می‌شود. انتهای پیام/