مرکز تخصصي آموزش زبانهاي خارجي …سررسید اروپایی 1400 | سالنامه اروپایی …موسسه زبان نگارقفل امنیتی هوشمند (دیجیتال) آپارتمان

تداوم تحریم‌ها در بحران کرونا نمونه بارز سیاست‌های گانگسترگونه آمریکا است
الجزیره در گزارشی از سیاست فشار دولت ترامپ انتقاد کرد. به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، زندگی‌ها در جهان به دلیل شیوع ویروس کرونا تحت تاثیر قرار گرفته است. این زمان فرصتی است که  بهترین و بدترین انسان‌ها شناخته شوند. اعمال و تداوم تحریم‌ها علیه کشورهایی نظیر ایران و ونزوئلا در بحران ویروس کرونا یک نمونه بارز از سیاست‌های گانگسترگونه است. با اینکه سازمان‌های حقوق بشری خواستار تعلیق تحریم‌ها حداقل در دوران شیوع ویروس کرونا بوده‌اند، به جای تعلیق تحریم‌ها و همبستگی،‌ شاهد بی‌تفاوتی از سوی آمریکا و ادامه  سیاست فشار حداکثری بودیم که باعث تشدید درد و رنج‌ها و سختی برای مردم این کشورها شد.