ارسال ۱۶ هزار و ۲۸۰ فقره نامه از سوی نمایندگان مجلس به کمیته امداد/ پاسخ مثبت به ۱۳ هزار و ۳۹۰ مکاتبه

ارسال ۱۶ هزار و ۲۸۰ فقره نامه از سوی نمایندگان مجلس به کمیته امداد/ پاسخ مثبت به ۱۳ هزار و ۳۹۰ مکاتبه
معاون حقوقی و امور مجلس کمیته امداد امام خمینی گفت: در ۶ ماهه اول سال جاری ۱۶ هزار و ۲۸۰ فقره نامه از سوی نمایندگان به کمیته امداد واصل شده که به ۱۳ هزار و ۳۹۰ مکاتبه پاسخ مثبت داده شده است. به گزارش خبرنگارایلنا، "جعفر صباغیان" معاون حقوقی و امور مجلس کمیته امداد در نشستی خبری به تشریح عملکرد و حمایت‌های حقوقی از مددجویان پرداخت و درخصوص ارتباط بین کمیته امداد با مجلس شورای اسلامی گفت: کمیته امداد مدافع حقوق محرومان در مجلس چه در وضع قوانین و چه در تعیین بودجه‌های سنواتی کل کشور است و کمیته به عنوان نماینده و وکیل مدافع محرومان کشور نظرات کارشناسی خود را به کمیسیون‌های تخصصی مجلس مطرح می کند که این یکی از تعاملات خوبی است که مجلس با کمیته امداد دارد. وی با بیان اینکه اصولی که می‌تواند برقراری روابط میان کمیته و مجلس را تقویت کند چند مولفه است، ادامه داد: یکی از آنها ایجاد اعتماد است. زمانی که در بودجه سنواتی در ردیف‌های مختلف تقاضای بودجه می‌کنیم برای نمایندگان مجلس مهم است بودجه‌هایی که می‌گیریم به چه نحوی هزینه می‌کنیم و این از نکات اساسی است که به بحث اعتماد افزایی کمک می‌کند.باید گزارشات مستمر و ماهیانه در کمیسیون‌های مختلف ارائه دهیم که مطلع شوند، ما این اعتبارات و بودجه را به چه نحوی هزینه می‌کنیم؟ معاون حقوقی و امور مجلس کمیته امداد با بیان اینکه مجلس اعتماد ویژه و خوبی را نسبت به عملکرد کمیته امداد دارد، گفت: یکی دیگر از موضوعاتی که در اصول برقراری روابط میان مجلس و کمیته کمک کننده است، رسیدگی به درخواستهای ارسالی از سوی نمایندگان است. صباغیان با اشاره به مکاتبات نمایندگان مجلس با کمیته امداد در خصوص محرومان حوزه انتخاباتی‌شان گفت: نمایندگان مجلس در سال ۹۹ بالغ بر ۲۹ هزار و ۶۰۰ مکاتبه با کمیته امداد داشتند که با بررسی های دقیق و کارگروه رسیدگی به مکاتبات نمایندگان در کمیته امداد به این مکاتبات و درخواست‌ها رسیدگی شد و بالغ بر ۲۸ هزار مکاتبه پاسخ مثبت داده شد. وی ادامه داد: در ۶ ماهه اول سال جاری ۱۶ هزار و ۲۸۰ فقره نامه از سوی نمایندگان به کمیته امداد واصل شده که به ۱۳ هزار و ۳۹۰ مکاتبه پاسخ مثبت داده شده است. معاون حقوقی و امور مجلس کمیته امداد گفت: با طراحی سامانه‌ای که ایجاد شده، نمایندگان می‌توانند از طریق پنلی که در اختیار دارند، نتیجه مکاتبه را رصد کنند. معاون حقوقی و امور مجلس کمیته امداد در ادامه افزود: مجلس شورای اسلامی قوانین متعددی در خصوص رفع محرومیت داشته است که از جمله معافیت سربازی یکی از فرزندان خانواده های تحت پوشش و معافیت خانواده های تحت پوشش از هزینه های دادرسی بود و تکالیفی هم در قانون برنامه ششم توسعه برعهده کمیته گذاشته شده است به طور مثال در بند ب ماده 98 برنامه ششم توسعه کشور کمیته امداد و بهزیستی موظف شدند به جهت توانمندسازی افراد سالانه یکصد هزار شغل ایجاد کنند. وی ادامه داد: سال 99، کمیته امداد به جای یکصد هزار شغل، 300 هزار شغل ایجاد کرد و برنامه کمیته این است که در سال جاری 500 هزار شغل ایجاد کند. او به معافیت‌های خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد از هزینه های صدور انشعابات آب و برق و گاز و هزینه پروانه ساختمانی برای یکبار اشاره کرد. معاون حقوقی و امور مجلس کمیته امداد درباره ساماندهی سکونتگاه‌های روستایی جهت تامین مسکن برای اقشار کم درآمد گفت: در بودجه 1400 سه هزار میلیاردتومان بودجه تخصیص داده شد که کمیته نیز در این زمینه پیشران است و اقدامات خوبی انجام داده است. انتهای پیام/