اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

کره شمالی متناسب با توان تهاجمی آمریکا، توان بازدارندگی خود را ارتقا می‌دهد/ ورود زنان خاندان کیم به عرصه سیاست، اقدامی سازماندهی شده نیست