آموزش تخصصی گیتار در تهرانپارسپک میوه ترحیم - پک پذیرایی ختمقاب دور پرژکتور سپر جلو کوئیکچگونه بدون نگرانی خرید کنیم ؟

تعدیل روشنایی بزرگراه‌های پایتخت با هدف صرفه‌جویی در مصرف برق
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ گفت: همزمان با مانور هماهنگ کشوری و با هدف صرفه‌جویی در مصرف گاز مورد استفاده نیروگاه‌های برق، روشنایی بزرگراه‌های اصلی پایتخت تعدیل می‌شود. به‌گزارش ایلنا از وزارت نیرو، "حسین صبوری" در خصوص اجرای طرح تعدیل روشنایی بزرگراه‌های پایتخت گفت: در ادامه مانور تعمیرات سراسری شبکه های توزیع برق کشور که در ماه گذشته برگزار شد و تداوم اجرای طرح‌های بازسازی شبکه توزیع برق کشور در روزهای پنج‌شنبه و جمعه پایانی هرماه، شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ نیز همگام و هماهنگ با سایر شرکت های توزیع برق در سراسر کشور، در روزهای پنج‌شنبه و جمعه 27 و 28 آذرماه، اقدام به اصلاح، بهسازی و تعدیل روشنایی بزرگراه‌های اصلی پایتخت خواهد کرد. وی با بیان اینکه آغاز فصل زمستان، کاهش دما و وارد شدن سامانه‌های گرمایشی به مدار مصرف، هر ساله منجر به افزایش قابل توجه مصرف گاز در کشور می‌شود، اجرای این طرح را اقدامی موثر به منظور همکاری در تامین گاز مصرفی مورد نیاز هموطنان دانست و افزود: با کاهش روشنایی معابر اصلی، میزان مصرف برق و در نتیجه نیاز نیروگاه‌های تولید برق به گاز نیز کاهش قابل توجهی پیدا خواهد کرد و این اقدام در استقبال از زمستان و برنامه ریزی عبور از بحران‌های احتمالی ناشی از تغییرات جوی همچون سیل و طوفان، اثربخشی قابل قبولی خواهد داشت. مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ یادآور شد: در این مانور و طی دو روز حضور نیروهای عملیاتی در تمامی مناطق برق تهران، بر اساس مطالعات کارشناسی انجام شده و سناریوی فنی تعیین شده، روشنایی بزرگراه‌های اصلی پایتخت به صورت یک در میان و زیگزاگی، تعدیل و همچنین پایه‌های روشنایی آسیب دیده، اصلاح و بهسازی خواهد شد. شایان ذکر است، مانور اصلاح و تعدیل روشنایی پایتخت، از ساعات آغازین صبح پنج‌شنبه 27 آذرماه با حضور و نظارت مستقیم مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ و مشارکت گسترده تمامی نیروهای عملیاتی مناطق 22 گانه برق در تهران و همراهی سایر دستگاه‌های اجرایی پایتخت، آغاز شده و هم اکنون در حال اجراست.