اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

مانیفست جدید طالبان به رادیکالسیم داخلی و خارجی دامن می‌زند/ امارت اسلامی یک تاکتیک به حساب می‌آید/ اعمال فشار غرب علیه طالبان می‌تواند روس‌ها را تحریک کند