کاش در قبال سهم ۵۵ درصدی مدیران دولت احمدی‌نژاد در کابینه، وزیر زن هم داشته باشید/ هنوز ناچاریم خود را به پدرخوانده‌ها ثابت کنیم/ در انتصابات باقیمانده، شایسته‌سالاری را جایگزین مردسالاری و رانت‌سالاری کنید