فغانی: مسی رفتار آرام‌تری نسبت به رونالدو دارد(ویدیو)

فغانی: مسی رفتار آرام‌تری نسبت به رونالدو دارد(ویدیو)