اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

پیام صلح و دوستی ایران همراه با اقتدار نیروهای مسلح مخابره می‌شود