طراحی و تولید انواع سویول جوینتثبت شرکت تولید الکل و مواد ضد عفونیفروشگاه اینترنتی چراغ جادودستگاه تقطیر و عرق گیری ، گلاب …

اعتراض بازنشستگان تامین اجتماعی به تبعیض مزدی/ چرا مابه‌التفاوت ماه‌های ابتدای سال را به بازنشستگان نمی‌پردازند؟!
بازنشستگان کارگری از تبعیض دستمزدی انتقاد دارند؛ آنها می‌گویند چرا باید افزایش همسان‌سازی و مزایای مزدی از مردادماه اعمال شود؟ جمعی از کارگران بازنشسته در تماس با خبرنگار ایلنا، از تبعیض مزدی انتقاد کردند. به گفته‌ی این بازنشستگان، عطف به ماسبق نشدن افزایش همسان‌سازی و مزایای مزدی، مصداق تبعیض مزدی است؛ چراکه بازنشستگان کشوری و لشگری از ابتدای سال مشمول کف ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی شده‌اند اما برای بازنشستگان تامین اجتماعی قرار است از مردادماه این کف برقرار شود. آنها تاکید کردند: اگر قرار است دولت ادعا کند دریافتی همه بازنشستگان را به بیشتر از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسانده است، باید مابه‌التفاوت چهارماه ابتدای سال به بازنشستگان کارگری پرداخت شود. بازنشستگان کارگری که ۶۵ درصد بازنشستگان کشور را تشکیل می‌دهند، چهارماه از سال را با مستمری دو میلیون تومان و حتی زیر دو میلیون تومان سر کرده‌اند و عادلانه نیست افزایش ناشی از همسان‌سازی و مزایای مزدی، فقط هفت ماه پایان سال پرداخت شود. این بازنشستگان با بیان اینکه ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان یا ۳ میلیون تومان برای گذران زندگی اصلاً کافی نیست؛ می‌گویند: همین افزایش ناچیز هم برای تمام سال پرداخت نمی‌شود.