آموزش و استخدام پروژه ای برای تولید …آموزش آلمانی با اشتارتن ویر( Starten …دستگاه آسیاب مخصوص دانه های سختمحصولات وینتکت- نمایندگی WINTACT