ثبت شرکت و برند صداقتپمپ آتش نشانی (پمپ آتشنشانی)فروش کارتن پستیتعمیرات موبایل در امداد موبایل

مواضع زیاده‌خواهانه شورای همکاری خلیج‌فارس در خصوص برنامه هسته‌ای ایران
شورای همکاری خلیج‌فارس طی مواضعی زیاده‌خواهانه، خواستار گنجانده شدن برنامه موشکی و فعالیت‌های منطقه‌ای ایران در هرگونه توافق جدید با این کشور شد. به گزارش ایلنا، شورای همکاری خلیج‌فارس طی مواضعی زیاده‌خواهانه، خواستار گنجانده شدن برنامه موشکی و فعالیت‌های منطقه‌ای ایران در هرگونه توافق جدید با این کشور شد. وزرای خارجه این شورا در نشست خود در ریاض، مدعی شدند که ایجاد تفکیک میان برنامه هسته‌ای، موشکی و سیاست‌های منطقه‌ای ایران، رویکردی «خطرناک» خواهد بود و خواستار توجه کشورهای عضو برجام به این مسأله در جریان مذاکرات وین شدند. این کشورها اعلام کرده‌اند که در چارچوب پرونده هسته‌ای ایران، آماده همکاری موثر و جدی با احترام به حق حاکمیت و بر پایه سیاست حسن همجواری با این کشور هستند.