جایگاه موضوعات بین سازمانی در برنامه‌های توسعه گردشگری قبل و بعد از انقلاب
عضو هیأت‌علمی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری «فردا» در سومین سلسله وبینارهای پیش سمپوزیوم یکصد سال گردشگری ایران، جایگاه موضوعات بین سازمانی (فرابخشی) در برنامه‌های توسعه گردشگری قبل و بعد از انقلاب را با تأکید بر گردشگری کشاورزی و توریسم دریایی به بحث خواهد نهاد. به گزارش ایلنا، وبینار سیر تاریخی سیاستگذاری بخش گردشگری به همت کارگروه مطالعات برنامه‌ها و ساختارهای دولتی و اتاق‌های بازرگانی با همکاری کمیسیون گردشگری و کسب و کارهای نوین اتاق بازرگانی ایران ۷مهر ماه برگزار می‌شود. بهار بیشمی (عضو هیأت‌ علمی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری)، علی‌اکبر عبدالملکی (رییس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران)، محمدرضا مجیدی (عضو هیأت‌علمی دانشکده حقوق و علوم‌سیاسی دانشگاه تهران)، شهاب طلایی (عضو هیأت‌علمی دانشگاه امام صادق (ع)، عباس نیکزاد (دبیر کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران) در این وبینار سخنرانی می‌کنند. حضور علاقمندان در این وبینار که روز چهارشنبه۷ مهر۱۴۰۰ساعت۱۴تا۱۶ برگزار می‌شود، از طریق لینک Tourismsymposium. ir/webinarامکان پذیراست. نخستین سمپوزیوم یکصد سال گردشگری ایران با هدف مطالعه، گردآوری، بازخوانی و آسیب‌شناسی سیر تاریخی و روند شگرف تغییر و تحولات، عوامل تاثیر گذار و فرصت‌ها و تهدیدها در سده ۱۴ به همت شورای هماهنگی سازمان‌های غیردولتی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، پارک علوم و فناوری‌های فرهنگی، کمیته ملی ایکوم، جامعه گردشگری الکترونیکی ایران و باحمایت و همکاری دانشگاه تهران، دانشگاه اصفهان، ، وزارت راه و شهرسازی، بنیاد گردشگری پروفسور جعفری، کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران، ستاد گردشگری شهرداری تهران و تشکلهای تخصصی و صنفی گردشگری ۲۷و۲۸ مهر ماه ۱۴۰۰ برگزار می‌شود. انتهای پیام/