حضور رئیس فدراسیون در تمرینات تیم ملی فوتبال ساحلی