چراغ سر ردیف صندلی سینمایی mcrمکانیک سیار باطری ساز سیار امداد …بهترین آموزشگاه زباناجاره بخاری قارچی_فروش بخاری قارچی_اجاره …

اهرم تحریم، شالوده اصلی سیاست ۴ ساله ترامپ در لبنان بود/ تخریب اقتصادی و تفرقه سیاسی دو روی یک سکه در کارنامه دولت ترامپ/ توطئه کاخ سفید علیه حزب‌الله ناکام مانده است
رئیس مرکز منطقه‌ای و مطالعات سیاسی اجتماعی دانشگاه لبنان تاکید کرد که رویکرد رئیس جمهوری آمریکا در قبال لبنان طی چهار سال گذشته مبتنی بر تحریم و تخریب اقتصادی و فتنه انگیزی سیاسی بوده است. «طلال عتریس»، رئیس مرکز منطقه‌ای و مطالعات سیاسی اجتماعی دانشگاه لبنان درباره کارنامه «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا در قبال این کشور طی چهار سال ریاست‌جمهوری وی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا گفت: ترامپ طی چهار سال گذشته روی یک ایده اساسی به نام تحریم‌ها متمرکز شد. ترامپ کل این چهار سال به صورت تدریجی به عنصر تحریم علیه لبنان پرداخت، از منع وصول اموال از سوی گروه‌های شیعه حاضر در خارج مثلا آفریقا به حزب‌الله گرفته تا ممانعت از فعالیت بانک‌های شیعی به بهانه همکاری با حزب‌الله تا درج نام بسیاری از وزرا و نمایندگان پارلمان لبنان که با این حزب همکاری دارند در فهرست تحریم، همه اقدام‌هایی است که در کارنامه ترامپ در قبال لبنان ثبت شده است.  عتریس افزود: بنابراین همه طرح ترامپ طی سال‌های گذشته تحریم حزب‌الله و به طور کل تحریم لبنان بوده است.  فشارهای اقتصادی و مالی یکی از ابعاد فشار ترامپ بر لبنان طی ۴ سال اخیر بود وی تاکید کرد که دولت آمریکا در موضوع لبنان نقش بسزایی در خارج کردن امول لبنان و ارزهای خارجی از این کشور داشته است تا جایی که بانک‌های لبنان در شرایط سخت قرار گرفتند و مردم این کشور امکان دسترسی به اموال و پول‌های خود را از دست دادند، وضعیت اقتصادی لبنان در سراشیبی سقوط قرار گرفت و بسیار بد شد.  فشارهای اقتصادی و مالی یکی از ابعاد فشار ترامپ بر لبنان طی این سال‌ها بوده است.  ترامپ در ممانعت از حضور حزب الله در روند تشکیل دولت‌ها ناکام ماند عتریس در ادامه گفت: بعد دیگری در زمینه سیاسی وجود دارد که ترامپ تلاش کرد از طریق آن اهرم فشار خود بر مردم لبنان را فعال کند اما در این زمینه موفق نشد و آن ممانعت از حضور حزب‌الله در دولت‌های تشکیل شده بوده است. وی افزود: ترامپ تلاش کرد شروطی را تحمیل کند که مانع حضور حزب‌الله در کابینه شود. برای مثال بارها تاکید کرد که حزب‌الله نباید به فلان وزارتخانه یا پست و مقام در دولت دست یابد و حزب‌الله اصلا حق مشارکت در کابینه و امور سیاسی را ندارد اما در این راستا موفق نشد و برنامه‌هایش با شکست مواجه شد، زیرا حزب‌الله یک قدرت سیاسی در لبنان است، همه آن را به رسمیت می‌شناسند، این حزب فراکسیون پارلمانی دارد و امکان ندارد که دولتی بدون مشارکت یا موافقت حزب‌الله در لبنان تشکیل شود. بنابراین ترامپ در این محور شکست خورد اما باید متاسفانه بگویم که در محور اقتصادی موفق شد تا حدودی اهداف خود را عملی کند که البته وضعیت داخلی لبنان به این تلاش‌ها دامن زد.  فساد داخلی و سوء مدیریت ارتباط تنگاتنگی با به بار نشستن توطئه‌های اقتصادی آمریکا علیه لبنان دارد وی تاکید کرد که فساد داخلی و سوء مدیریت وضعیت کلی در کشور ارتباط تنگاتنگی با به بار نشستن توطئه‌های اقتصادی آمریکا علیه لبنان دارد. عتریس گفت: در بعد دیگر سیاست که همان بعد خارجی است نیز  ترامپ طی ماه‌های اخیر فشارهایی را علیه لبنان وارد کرد و شاهد ممانعت وی از ارتباط کشور با شرق از جمله چین بوده‌ایم. وی افزود: ترامپ و دولت آمریکا با اعمال فشار بر گروه‌های مختلف سیاسی در لبنان مانع ارتباط با شرق و تحقق پروژه‌های مفید برای آینده کشور شدند که البته دستاویز اصلی وی در این محور نیز اهرم اقتصادی بود. ترامپ مانع گرایش لبنان به کشورهای غیراروپایی و آمریکایی شد این تحلیلگر لبنانی تاکید کرد که ترامپ در این چهار سال مانع گرایش لبنان به کشورهای غیر اروپایی و آمریکایی همزمان با اعمال فشارهای اقتصادی فراوان شده است.  وی در پایان تاکید کرد که ترامپ در چهار سال گذشته در قبال لبنان توطئه‌هایی چون تخریب اقتصادی و تفرقه سیاسی، داخلی یا خارجی را در کارنامه خود ثبت کرده است.