ساندویچ پانل - مهران پانلحفاظ استیلفروش لوله مقوایینمایندگی کابل سیمند(سیمند کابل)

کنایه عبدیان به سلطانی فر پس از استعفا از هیات مدیره باشگاه استقلال