پرینتر چاپ کارت,پرینتر چاپ کارت …آموزش واکس*پولیش*سرامیک خودروسمعک هوشمند و فوق نامرییاعطای نمایندگی فروش سبزی و صیفی …

تصویب مزد ۹۹؛ یکی دیگر از هجوم‌های سرمایه‌داری به معاش طبقه کارگر
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه در بیانیه‌ای به مناسبت اول ماه مه، به مشکلات و خواسته‌های کارگران اشاره کرده است. به گزارش خبرنگار ایلنا، سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه در بیانیه‌ای به مناسبت اول ماه مه (روز جهانی کارگر) ضمن برشمردن ستم‌های مدام نظام سرمایه‌داری، به بیکاری و مرگ کارگران در کشورهای مختلف جهان، بعد از آمدن کرونا اشاره کرده است. در این بیانیه، از تصویب دستمزد 99 پایین‌تر از خط فقر، به عنوان یکی دیگر از هجوم‌های سرمایه‌داری به معیشت کارگران یاد شده و مطالباتی از قبیل حق تشکل‌یابی مستقل، افزایش دستمزد به اندازه هزینه‌های زندگی، ترمیم سطح معاش بازنشستگان، مزد برابر برای کار برابر، منع کار کودکان و آموزش رایگان همگانی، مهمترین مطالبات کارگران در روز جهانی کارگر امسال  برشمرده شده است.