نامه بازنشستگان سال ۹۹ هفت تپه خطاب به مدیرعامل/ نحوه پرداخت سنوات مارا اصلاح کنید
کارگران بازنشسته سال ۹۹ مجتمع کشت و صنعت هفت تپه در نامه‌ای خطاب به مدیرعامل طرح توسعه نیشکر و مدیرعامل شرکت نیشکرهفت تپه، خواستار اصلاح احکام پرداخت سنوات بازنشستگی خود شدند. به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگران بازنشسته سال ۹۹ مجتمع کشت وصنعت هفت تپه در نامه‌ای خطاب به عبد علی ناصری (مدیرعامل طرح توسعه نیشکر) و عبدعلی ناصری (مدیرعامل طرح توسعه نیشکر)، خواسته‌ها و مطالبات بازنشستگی خود را مطرح کردند. در این نامه آمده است: احتراما پیرو نامه قبلی مبنی‌بر درخواست اصلاح احکام پرداخت سنوات بازنشستگی ما با مزایا طبق رای اخیرا دیوان، ظاهرا درنظر دارید مطابق شرایط و عرف پرداختی شرکتهای طرح توسعه سنوات ما را پرداخت نمایید که یکماه با مزایا می‌باشد که این مبلغ از نظر ریالی حتی کمتر از عرف کارگاه شرکت نیشکر است. لذا بدینوسیله ما بازنشستگان سال۹۹ به‌عرض می‌‌‌رسانیم که عرف پرداخت سنوات‌ شغلی پرسنل نیشکر هفت تپه ۴۵ روز بوده که با عطف به رای اخیر دیوان در ۳۱ شهریور ماه سال ۹۹ میبایست مزایای مندرج در ماده ۳۵و۳۶ و تبصره‌های ۱و۳ آن نیزجمع و محاسبه شود. ازطرفی اینجانبان در زمان مالکیت شرکت طرح و توسعه بازنشسته نشدیم که درخصوص نحوی پرداخت سنوات ما اعمال نظر کنید. ما در پایان خدمت خود، با عطف و شناخت قانون جاری کشور، عرف کارگاه درخصوص پرداخت ۴۵ روز سنوات و رای مذکور دیوان درخصوص نحوه‌ی پرداخت سنوات با مزایا که فصل‌ الخطاب است، تصمیم به بازنشستگی گرفتیم. انتظار داریم آن مدیریت محترم به عرف کارگاه و رای و قوانین بالادستی که ملاک عمل است توجه و اهتمام نموده و مزایای ما زحمتکشان را با۴۵ روز همراه با مزایا پرداخت نمایید. درغیراینصورت تصمیم شما قطعا موجب نارضایتی اینجانبان شده و به آن تمکین نکرده و اقدام به طرح شکایت از مراجع قانونی خواهیم نمود. انتهای پیام/