اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

مردم باید احساس کنند نامزدی متناسب با تفکرشان در جریان انتخابات حضور دارد/ پیام نرخ مشارکت در دو انتخابات اخیر برای رئیسی