شاگردان قلعه نویی با پرواز چارتر راهی مشهد شدند

شاگردان قلعه نویی با پرواز چارتر راهی مشهد شدند