داکو سالت هرآنچه از اتاق نمک نیاز …بهترین آموزشگاه زبانهلدینگ بازرگانتعمیر تلویزیون سونی

اهدای اعضای یک پرستار بیمارستانی به بیماران نیازمند
اعضای بدن یک پرستار در استان قزوین که دچار مرگ مغزی شده بود، اهدا شد. به گزارش خبرنگار ایلنا، در روزهای گذشته، یک پرستار ۳۶ ساله، بر اثر سانحه تصادف دچار مرگ مغزی شد. این پرستار جوان «حمید لشگری» که شاغل اورژانس بیمارستان دانشگاه علوم پزشکی قزوین بود، چندین روز در بیمارستان بستری بود اما متاسفانه در حال او بهبودی حاصل نشد؛ در نهایت، اعضای بدن این پرستار قربانی حادثه، به واحد فراهم‌آوری اعضای پیوندی بیمارستان محل بستری اهدا شد. از قرار معلوم، پیوند اعضای بدن حمید لشگری که سابق کار در بیمارستان‌های شفای تاکستان، شهید رجایی و مرکز فوریت‌های پزشکی قزوین را دارد باموفقیت انجام شده و مرگ او توانسته به دیگران «زندگی» ببخشد.