اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

سازمان بسیج شهرداری یکی از بازوان اصلی کار فرهنگی در شهرداری تهران است