تعمیر تلویزیون _ نمایندگی تعمیرات …موسسه حقوقی ثبت شرکت و برند فکر …وزنه دقیق آزمایشگاهی کالیبراسیونفروش ریبون رنگی پوینت من TP-9200

همه ظلم‌ها، جنایت‌ها و حق‌کُشی‌ها در یک کلمه «اسرائیل» جمع است