جاستینو، سایت نیازمندی های هدایای …مکانیک سیار باطریساز سیار تمام …باربری اتوبار تهران ، نوبهار / …داکت اسپلیت و اسپیلت

جنگیدن در غرب یک شغل حرفه‌ای‌ست که سربازان بابت آن حقوق دریافت می‌کنند/ غرب دمکراسی را تماما به لیبرالیسم و تکنوکراسی تحویل داده/ دنیای مدعیان اروپایی و آمریکایی از توتالیتاریسم سربرآورده است