اجرای سند تحول و بسته‌های تحولی در زیست بوم جدید
رئیس ستاد اجلاس ۳۵ آموزش و پرورش گفت: با تاسی از سند تحول بنیادین و مطالبات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) شعار این دوره از اجلاس نصیب برابرآموزشی، ارتقای کیفیت یادگیری، تربیت تمام ساحتی در گام دوم انقلاب اسلامی تعیین شده است. به گزارش ایلنا، اجلاس بزرگ رئیسان و مدیران آموزش و پرورش با اهداف زیر برگزار خواهد شد: تبیین خط مشی‌ها و برنامه‌های مرتبط با آغاز و تداوم آموزش و یادگیری درسال تحصیلی جدید اجرای سند تحول و بسته‌های تحولی در زیست بوم جدید فناوری‌های نوین و آموزش و یادگیری در زیست بوم جدید خط مشی‌های حمایت از معلمان، دانش آموزان و خانواده‌ها در سال تحصیلی آینده مدیریت و راهبری آموزش وارتقای یادگیری مبتنی بر سند تحول در زیست بوم جدید نصیب برابر آموزشی و برابری فرصت‌های یادگیری در زیست بوم جدید   انتهای پیام/