سلیمانی: تبلیغات محیطی یکپارچه نباشد باشگاه ها کوچک متضرر می شوند

سلیمانی: تبلیغات محیطی یکپارچه نباشد باشگاه ها کوچک متضرر می شوند
معاون ورزشی باشگاه نفت مسجدسلیمان گفت: در صورتیکه تبلیغات محیطی به صورت یکپارچه و منسجم و زیرنظر سازمان لیگ فوتبال انجام نشود باشگاه های کوچک لطمه می خورند و متضرر می شوند. به گزارش ایلنا، مصطفی سلیمانی در گفت و گو با سایت سازمان لیگ فوتبال ایران در مورد شرایط تبلیغات محیطی اظهار داشت: ابتدا باید از جناب عزیزی خام رئیس محترم فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ تشکر کنم که به همه باشگاه های فوتبال توجه دارند و در تلاش هستند تا از منافع باشگاه ها حمایت کنند. در همین راستا نیز جلسه هم اندیشی با حضور مدیران عامل باشگاه ها و روسای فدراسیون و سازمان لیگ فوتبال برگزار شد. با این حال من به عنوان معاون باشگاه نفت مسجدسلیمان معتقدم که در حال حاضر اکثر باشگاه ها آمادگی ندارند که خودشان تبلیغات محیطی را انجام بدهند و بهترین روش همین است که تبلیغات محیطی به صورت یکپارچه و منسجم زیر نظر سازمان لیگ فوتبال انجام شود تنها در این صورت است که باشگاه های کوچک لطمه نمی خورند و متضرر نمی شوند. طبیعی است که باشگاه های بزرگ اسپانسرهای بزرگ جذب می کنند اما باید حق و حقوق باشگاه های کوچک نیز لحاظ شود و به همین منظور هم قرار شدکه کارگروهی برای واگذاری تبلیغات محیطی به باشگاه ها با ساز و کار قانونی و با حضور جناب عزیزی خادم و جناب بهاروند تشکیل شود. وی افزود: برای فصل آینده باید برای واگذاری تبلیغات محیطی به باشگاه ها آئین نامه مشخص از طریق مجامع قانونی سازمان لیگ و  فدراسیون فوتبال به تصویب برسد و باشگاه های کوچک هم خیالشان راحت باشد که حقی از این باشگاه ها در این واگذاری ضایع نخواهد شد .   انتهای پیام/