فروشگاه مهان ، عمده فروشی و خرده …قیمت صندلی تاشو سینمایی رض کو …اجاره ماشین عروس مشهدمبلمان اداری

ایران تهدیدی استراتژیک برای امنیت خاورمیانه و تمام جهان است
وزیر دفاع آمریکا پس از دیدار با وزیر جنگ رژیم صهیونیستی با تکرار برخی یاوه‌گویی‌ها مدعی شد که ایران تهدیدی استراتژیک برای امنیت خاورمیانه و تمام جهان است. به گزارش ایلنا، «لوید آستین» وزیر دفاع آمریکا پس از دیدار با «بنی گانتز» وزیر جنگ رژیم صهیونیستی با تکرار برخی یاوه‌گویی‌ها مدعی شد که ایران تهدیدی استراتژیک برای امنیت خاورمیانه و تمام جهان است. آستین افزود که در جریان دیدار با گانتز به وی وعده داده است که تعهد آمریکا به حفظ امنیت اسرائیل، پایدار و مستحکم است و به تلاش همه‌جانبه از جمله ارائه مشاوره نزدیک برای تضمین برتری نظامی اسرائیل در منطقه ادامه خواهد داد. وی همچنین گفت که آمریکا و اسرائیل بر سر این مساله که باید با یکدیگر همکاری نزدیک داشته باشند، اتفاق‌نظر دارند.