گرایی مدال طلای جهان را به شهید گمنام فدراسیون کشتی اهداء کرد(فیلم)