سنجش و ارزیابی بحران مدرنیته در کتاب «نقد عقل مدرن»
مدرنیته موضوع اصلی عقل مدرن است و نقد عقل مدرن کوششی است برای سنجش و ارزیابی بحران مدرنیته. این امر در مجموعه دو جلدی کتاب «نقد عقل مدرن» مورد بررسی قرار گرفته. به گزارش خبرنگار ایلنا، کتاب «نقد عقل مدرن» مجموعه‌ای دو جلدی از مصاحبه‌های رامین جهانبگلو با ۴۰ تن از صاحب‌نظران و فیلسوفان معاصر است. در هریک از مجلدهای این کتاب ۲۰ گفتگو با اندیشمندان امروز جهان منتشر و توسط حسین سامعی ترجمه شده است. این مجموعه کتاب مرکب از گفت و شنودهایی با اندیشمندان معاصر در زمینه‌های فلسفه، علم، تاریخ، علوم اجتماعی، زبان‌شناسی، ادبیات، پسامدرنیسم، سیاست و… است و موضوع اصلی این گفت‌وگوها، حول محور مدرنیته، عقل مدرن و نقد عقل مدرن است. در این کتاب اندیشه‌های بسیاری از متفکران و نویسندگان امروز جهان به صورت گفت و گوهایی جذاب و شیرین معرفی شده است. گفت و گوها از مرز روایت‌های شخصی فرا می‌رود و هم زمان به مسائلی می‌رسد که تاریخ قرن بیستم و مدرنیته برایمان مطرح می‌کنند. اکثر روشنفکرانی که زندگی و افکارشان در این کتاب آمده است، خود را به گونه‌ای فرزندان مدرنیته و درگیر با عقل مدرن می‌دانند؛ درحقیقت تجربه مدرنیته، تجربه شخصی و فکری هریک از آنان نیز هست. بدین گونه، مدرنیته موضوع اصلی عقل مدرن است و نقد عقل مدرن کوششی است برای سنجش و ارزیابی بحران مدرنیته. در جلد نخست «نقد عقل مدرن» گفت و گوهایی با اندیشمندانی همچون لوک فری، میشل سر، ادگار مورن، نوم چامسکی، آلن تورن، ژان بودریار، مارک فرو، یورگن هابرماس، آیزایابرلین، آلن فینکل کروت، فرانسوا لیوتار، پل ریکور، امانوئل لویناس، کنت اسپونویل، میشل بوتور، آنتوانت فوک، کوستاس آگسلوس و… را می‌خوانید و در جلد دوم «نقد عقل مدرن» گفت و گوهایی با پل والادیه، لشک کولاکوفسکی، پیر ژان لاباریر، آلبر ژاکار، میشل مافزولی، اولیویه مونژن، پیرهاسنر، ادوارد سعید، پل ویریلو، رام جی سینگ، ژیل دلوز و… را خواهید خواند. این اثر توسط انتشارات فرزان روز منتشر و با قیمت دوره دوجلدی ۱۲۵ هزار تومان در اختیار مخاطبان قرار داده شده است. انتهای پیام/