اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

تشریح اهداف و رویکرد کمیته آموزش فدراسیون فوتبال در تعامل با استان ها
سرپرست کمیته آموزش فدراسیون فوتبال آخرین ضوابط و شرایط برگزاری دوره های این کمیته را در حوزه های مرتبط تشریح کرد. به گزارش ایلنا، غلامرضا جباری سرپرست کمیته آموزش فدراسیون فوتبال در تشریح فعالیت های این کمیته گفت:در راستای ارتقای کیفیت دوره های آموزشی، تکریم مخاطبین و پایش علمی و رفتاری مدرسین و عوامل اجرایی دوره های آموزش مربیگری و مدیریت، کلیه دوره های آموزشی تحت نظارت نمایندگان فدراسیون و با انجام نظرسنجی از شرکت کنندگان برگزار خواهد شد. وی ادامه داد:در واقع میانگین امتیاز حاصل از نظارت نمایندگان و نظرسنجی صورت گرفته از شرکت کنندگان ملاک قضاوت در خصوص تدریس مدرسین و نحوه سازماندهی و برگزاری برگزار کنندگان دوره های آموزشی خواهد بودکه طبق این طرح حداقل امتیاز قابل قبول 90% است. سرپرست کمیته آموزش ادامه داد:آخرین دستورالعمل نظام هماهنگ آموزش و ارتقا مربیان و مدیران در تاریخ 13/6/1398 به تصویب هیات رئیسه وقت فدراسیون رسیده و به کلیه هیات های استانی جهت اجرا ابلاغ شده است.در واقع یکی از مهمترین ماده های این دستورالعمل که موجبات توسعه کمی و کیفی آسان ، کم هزینه ، هماهنگ و فراگیر مربیگری و مدیریت را در استان ها و کشور فراهم می کند ، ماده بیست دستورالعمل است. با توجه به اهمیت و ضرورت عملیاتی شدن این ماده ، هیات های فوتبال باید در اسرع وقت برنامه ریزی و اقدام لازم را انجام دهند تا در مسیر رشد و توسعه بیش از پیش قرار گیریم. به عنوان مثال چنانچه استانی حداقل 24 مربی درجه B واجد شرایط داشته باشد می تواند درخواست کلاس مربیگری درجه A بدهد. کلاس های A در سه مرحله 8 روزه برگزار خواهد شد و بین هر مرحله حداقل یک ماه فاصله خواهد بود. وی افزود: یکی از برنامه های مهمی که پیش رو داریم طرح نظارت، آموزش و ارزیابی مستمر و هدفمند مدرسین و مربیان است که به زودی اجرا خواهد شد. در این طرح با سازماندهی انسانی و جغرافیایی، کلیه مدرسین و مربیان تحت نظارت، آموزش و ارزیابی مستمر و هدفمند قرار می گیرند و در خصوص جزئیات این طرح متعاقبا" اطلاع رسانی خواهد شد. جباری در پایان گفت: استان ها می بایست با استفاده از این نقشه راه، برنامه راهبردی خود را تدوین و اجرا کنند. در واقع دستیابی به هدف یا اهداف تعیین شده مستلزم تدوین برنامه راهبردی و حرکت در مسیر صحیح است. تدوین برنامه راهبردی و حرکت در مسیر صحیح نیز مستلزم یک نقشه راه میباشد. نقشه راه ، اولویتها ، ملاحظات راهبردی، ماموریتها و راههای رسیدن به اهداف یک سازمان را بیان می کند که مدیران سازمان با استفاده از این ملاحظات برنامه های سازمان ذیربط را تدوین و اجرا می کنند. کمیته آموزش فدراسیون فوتبال با علم به این موضوع اقدام به تدوین نقشه راه آموزشی کرده است تا با تعیین ماموریت ها و نشان دادن مسیر و اطلاعات لازم، مدیران مربوطه را در راه تدوین برنامه ها یاری و دستیابی به اهداف را محقق نماید که بر همین اساس شاخصه های لازم به کلیه استان ها ابلاغ می شود. انتهای پیام/